Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2015 11:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Gminy Chynów

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW PROWADZONY PRZEZ
WÓJTA GMINY CHYNÓW

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami)

L.p.

Nazwisko

Imię

Miejsce sprawowania opieki

Liczba dzieci powierzonych opiece

1.

Urban

Sylwia

Ul. Kolejowa 9a, Sułkowice
05-650 Chynów

5

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie