Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 kwietnia 2014 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach danych.

Urząd Gminy w Chynowie realizuje powyższy obowiązek korzystając z systemu internetowego Ekoportal, który jest administrowany przez Ministerstwo Środowiska.

Poniżej znajduje się link do kart w publicznie dostępnym wykazie danych opublikowanych przez Urząd Gminy w Chynowie:

Wykaz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie