Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie z dnia 04.10.2019 r. w o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2019

dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni o głębokości 29 m p.p.t. oraz systemu nawodnienia ciśnieniowego - kropelkowego i nadkoronowego na działce nr ewid. 59 w m. Krężel, gm. Chynów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie