Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

XXXIV Sesja - 30 lipca 2010

 1. 11 sierpnia 2010 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA Nr XXXIV/231/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego

  UCHWAŁA Nr XXXIV/231/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego

  przeczytaj całość »

 2. 6 sierpnia 2010 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA Nr XXXIV/230/2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami

  UCHWAŁA Nr XXXIV/230/2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie