Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

XI Sesja - 29 listopada 2011

  1. 8 grudnia 2011 09:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Uchwała

    UCHWAŁA Nr XI/69/11 w sprawie: przystąpienia Gminy Chynów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

    UCHWAŁA Nr XI/69/11 w sprawie: przystąpienia Gminy Chynów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

    przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie