Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Obwieszczenia i komunikaty

 1. 4 października 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 04.10.2019 r. w o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2019

  Obwieszczenie z dnia 04.10.2019 r. w o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2019

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni o głębokości 29 m p.p.t. oraz systemu nawodnienia ciśnieniowego - kropelkowego i nadkoronowego na działce nr ewid. 59 w m. Krężel, gm. Chynów.

  przeczytaj całość »

 2. 26 kwietnia 2019 11:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2018

  Obwieszczenie z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2018

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń melioracji wodnych tj. systemu nawodnienia ciśnieniowego - kropelkowego na działce nr 525/2 w m. Chynów, obręb 0054 Wola chynowska, gm. Chynów o łącznej powierzchni wynoszącej 3 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 12 lutego 2019 08:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 12.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.4.2018

  Obwieszczenie z dnia 12.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.4.2018

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wód podziemnych składająca się z jednej studni wierconej lokalizacja dz. nr 137 w m. Budziszynek, gm. Chynów oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnych służących do nawadniania sadu na dz. nr (…)

  przeczytaj całość »

 4. 30 listopada 2018 10:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.5.2018

  Obwieszczenie z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.5.2018

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych składająca się z jednej studni wierconej lokalizacja dz. nr 128/3 w m. Budziszynek, gm. Chynów dla potrzeb nawadniania sadu na dz. nr 128/3 w m. Budziszynek, gm. Chynów o (…)

  przeczytaj całość »

 5. 16 listopada 2018 14:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 16.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.3.2018

  Obwieszczenie z dnia 16.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.3.2018

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych składająca się z jednej studni wierconej lokalizacja dz. nr 110/2 w m. Budziszynek, gm. Chynów dla potrzeb nawadniania sadu na dz. nr 110/2 w m. Budziszynek, gm. Chynów o (…)

  przeczytaj całość »

 6. 18 września 2018 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.2.2018

  Obwieszczenie z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.2.2018

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 33/10, 33/13 i 34/9 usytuowanych we wsi Wola Żyrowska, gmina Chynów wraz z podziałem istniejących (…)

  przeczytaj całość »

 7. 20 grudnia 2017 10:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.8.2017

  Obwieszczenie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.8.2017

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia obejmującego wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody w ilości do 9,80 m3/h z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 170 położonej w miejscowości Barcice (…)

  przeczytaj całość »

 8. 31 maja 2017 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.2.2017

  Obwieszczenie z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.2.2017

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej, na działce o nr ew. 4 w miejscowości Budziszynek oraz wykonaniu urządzeń melioracji wodnych służących do nawadniania sadu (…)

  przeczytaj całość »

 9. 22 marca 2017 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.14.2016

  Obwieszczenie z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.14.2016

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu ziemnego do celów nawodnień ciśnieniowych o powierzchni 2,26 ha i głębokości do 2,95 m wraz z przebudową dwóch odcinków rowów melioracyjnych na działce o nr ew. 526/1 w miejscowości (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie