Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2013 14:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Obsługi Klienta


W maju 2013r. w Urzędzie Gminy w Chynowie rozpoczęło działalność Biuro Obsługi Klienta (BOK). Znajduje się ono na parterze budynku „A”, co powinno spotkać się z przychylnością przede wszystkim klientów, którzy do tej pory musieli wchodzić na piętro nawet po to , by uzyskać informację. Lokalizacja Biura znacznie ułatwi dostęp do Urzędu osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Do najważniejszych zadań Biura należy udzielanie informacji o  funkcjonowaniu Urzędu,  w tym o zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie procedur, miejsca i sposobu załatwienia konkretnej sprawy. Można pobrać tu formularze wniosków, uzyskać pomoc przy ich wypełnianiu. Od klientów Urzędu Gminy w BOK przyjmowane są pisma, które do tej pory składane były w sekretariacie Urzędu.  Wnioski, które wymagają potwierdzenia danych, czy sprawdzenia prawidłowości ich wypełnienia zgodnie z dokumentacją prowadzoną przez pracowników, składane są miejscu  merytorycznego załatwienia .

Ponadto w BOK poprzez możliwość dostępu do internetu klienci będą mogli przeglądać zbiory aktów prawnych (Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego) oraz  urzędowe strony Gminy Chynów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie