Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 15 października 2019 15:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Dotyczy: budowa stacji transmisyjnej WA-0196 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na terenie działki nr ew. 118 w obrębie Watraszew, gm. Chynów

  przeczytaj całość »

 2. 4 października 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 04.10.2019 r. w o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2019

  Obwieszczenie z dnia 04.10.2019 r. w o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.6.2019

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni o głębokości 29 m p.p.t. oraz systemu nawodnienia ciśnieniowego - kropelkowego i nadkoronowego na działce nr ewid. 59 w m. Krężel, gm. Chynów.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie