Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 sierpnia 2018 08:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 sierpnia 2018r

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie „współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „działania 4.2 „Efektywność energetyczna „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-20200

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie