Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2018 08:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Chynów z dnia 06 lipca 2018r

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych „współfinansowanego w ramach
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska , w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie