Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 marca 2019 07:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Chynów z dnia 5 marca 2019r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg powiatowych i gminnych:zad I – remont drogi powiatowej nr 1676W Chynów – Rososzka; zad II – remont drogi powiatowej nr 1653W Drwalew – Kukały; zad III – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Watraszew w km 0+000-0+200; zad IV – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Martynów w km 0+000-0+260; zad V – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrowiec w km 0+000-0+330; zad VI – przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Chynów w km 0+000-0+171; zad VII – remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1676W Chynów- Rososzka w miejscowości Chynów.”

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie