Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2019 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych

zad I –remont drogi powiatowej nr 1676W Chynów – Rososzka; zad II – remont drogi powiatowej nr 1653W Drwalew – Kukały; zad III – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Watraszew w km 0+000-0+200; zad IV – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Martynów w km 0+000-0+260; zad V –przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrowiec w km 0+000-0+330; zad VI – przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Chynów w km 0+000-0+171; zad VII – remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1676W Chynów- Rososzka w miejscowości Chynów

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie