Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 15:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała VII/41/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Chynów z 16 kwietnia 2019 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I" w odniesieniu do ustaleń:
- części graficznej, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 11R, w odległości mniejszej niż 30 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia;
- części tekstowej i graficznej w zakresie terenów oznaczonych symbolem U/P.

(Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. Nr WNP-I.4131.91.2019.AK)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie