Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 listopada 2018 14:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XL/263/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/263/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice", w zakresie ustaleń:

- § 24 pkt 4;

- § 27 ust. 1, w odniesieniu do sformułowania:"(...) i kategorię (...)";

- § 29 ust. 2, w odniesieniu do sformułowania:"(...) w liniach rozgraniczających (...)"

(Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2018 r. Nr WNP-I.4131.185.2018.AK)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie