Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 sierpnia 2019 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów, dla terenu położonego w obrębie Wola Chynowska

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie