Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2019 12:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowisko Gminy Chynów w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chynów

Odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy i siedmiu sąsiednich gmin od ponad czterech lat organizuje powołany w tym celu Związek Międzygminny pod nazwą Natura. Pod koniec zeszłego roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego przyjęło uchwałę w sprawie znaczącej podwyżki opłat za odbiór odpadów. Nowe stawki wyniosą odpowiednio 21 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów oraz 32 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Tak wysoka podwyżka wynika wprost z cen, które przedstawiły firmy uczestniczące w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przetarg ogłaszano dwukrotnie. Pierwszy przetarg unieważniono ponieważ złożona oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe Związku Międzygminnego. W drugim przetargu na sektor obejmujący teren gminy Chynów wpłynęła tylko jedna oferta firmy Tonsmeier Wschód. Dla zapewnienia bieżącego odbioru odpadów konieczne było rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wyżej wymienionym wykonawcą.

Wysokie stawki opłat związane są głównie z postępującym wzrostem cen na składowiskach odpadów, podyktowanym znacznymi podwyżkami opłat za korzystanie ze środowiska ustalonymi przez Ministerstwo Środowiska. Niestety na 2020 r. Ministerstwo Środowiska ustaliło kolejną podwyżkę tych opłat.

Podkreślić należy, że wszystkie zmieszane odpady komunalne z naszego terenu muszą trafiać do sortowni regionalnej w Radomiu. Gminy nie mają możliwości wyboru miejsca przekazywania tych odpadów. Każdego roku zwiększa się też znacznie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, przy niezmienionej liczbie zadeklarowanych osób.

Chciałbym poinformować, że analizujemy różne warianty rozwiązania problemu wysokich stawek za odbiór odpadów komunalnych, włącznie z możliwością wystąpienia ze Związku Międzygminnego Natura. Przed podjęciem takiej decyzji niezbędne jest jednak uzyskanie pewności, że wystąpienie ze Związku będzie korzystne dla mieszkańców gminy.Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie