Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lipca 2011 07:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Świadczenia osobiste i rzeczowe.
Na obywatela Polski w wieku od 16 do 60 roku życia może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych polegających na:

  • wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz obronności Państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków,
  • użyciu posiadanych narzędzi prostych lub środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej,
  • udziale w ćwiczeniach wojskowych, obrony cywilnej lub powszechnej samoobrony.

Na urzędy i instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne jak również osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa tj.:

  • na rzecz Sił Zbrojnych,
  • jednostki organizacyjnej obrony cywilnej,
  • innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony kraju a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środo
  • wiska i likwidacji ich skutków.

Decyzje o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych wydaje wójt na wniosek WKU lub właściwego organu obrony cywilnej. Posiadacz nieruchomości lub rzeczy ruchomej na podstawie wydanej decyzji może być wezwany do wykonania tego świadczenia.

SYGNAŁY ALARMOWE

Zasady postępowania z niewybuchami

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie