Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 15 stycznia 2019

Informuję, iż w dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska.
  2. Podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Sułkowice.
  3. Omówienie programu IV sesji Rady Gminy Chynów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie