Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2018 16:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy

Informuję, iż w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XLI sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
 8. sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy
 9. wystąpienie Wójta Gminy Chynów
 10. zapytania i wolne wnioski
 11. zakończenie XLI sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie