Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2019 r. znak WI-II.747.2.21.2018.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

w celu realizacji inwestycji: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIiŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II”, w zakresie odcinka od km 45,000 do km 54,900 stanowiącego szlak Chynów-Warka, wraz z podstacją trakcyjną Michalczew w km 49,800.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie