Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 14:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy: przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia po nowej trasie: budowa stanowisk słupowych wraz z napowietrzną linią nN na terenie działek nr ew. 88, 89, 74/3, 74/2, 86, 7, 77, 64 w obrębie Budziszyn, gm. Chynów

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie