Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, budowa i przebudowa sieci niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z przyłączami oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przeznaczonej do przebudowy na terenie działek nr ew. 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 8/3, 8/4, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 15/1, 15/2, 68, 69, 70, 78, 79, 81, 82 i 177 w obrębie Zawady, gm. Chynów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie