Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 marca 2019 11:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r.

o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2019 r. w przedmiocie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie regulacji wód oraz wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem wód powierzchniowych płynących w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie - Radom na odcinku Warka - Radom (od 38,00 do km 58,100) Odcinek 3: Szlak Chynów - Warka od 45,00 do 54,900".

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie