Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 21 marca 2019 15:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg powiatowych i gminnych - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg powiatowych i gminnych - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  zad I –remont drogi powiatowej nr 1676W Chynów – Rososzka; zad II – remont drogi powiatowej nr 1653W Drwalew – Kukały; zad III – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych
  w miejscowości Watraszew w km 0+000-0+200; zad IV – (…)

  przeczytaj całość »

 2. 20 marca 2019 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.03.2019 r. znak WI-I.747.2.2.2019.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.03.2019 r. znak WI-I.747.2.2.2019.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  w celu realizacji inwestycji: Budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (…)

  przeczytaj całość »

 3. 19 marca 2019 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2019 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem rowu - prawego dopływu rzeki Czarnej oraz napowietrznymi liniami w związku z realizacją (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 marca 2019 20:00 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Komisja Rewizyjna - kadencja 2018 - 2023

  Komisja Rewizyjna - kadencja 2018 - 2023

  Komisja Rewizyjna:

  • kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie