Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 marca 2019 11:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20.03.2019 r.

  o wydaniu postanowienia z dnia 13.03.2019 r. znak: WA.421.4.2019.RB w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez rów - prawy dopływ rzeki (…)

  przeczytaj całość »

 2. 25 marca 2019 11:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.03.2019 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Chynów w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dotyczących studni zasilających w wodę wodociąg gminny w Watraszewie oraz (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 marca 2019 19:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publicznego

  Dotyczy: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 3/2 w obrębie Machcin I oraz działek nr ew. 1, 43, 46, 48, 49, 50, 87, 115, 141, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156 w obrębie Staniszewice, gm. Chynów.

  przeczytaj całość »

 4. 22 marca 2019 08:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2019 r. znak: WA.RUZ.421.5.A.2019.RB w przedmiocie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem wód (…)

  przeczytaj całość »

 5. 22 marca 2019 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  o wydaniu decyzji z dnia 06.03.2019 r. znak: WA.RUZ.421.5.B.2019.RB w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablami technicznymi pod rowami (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie