Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Aktualności

 1. 13 czerwca 2017 12:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY której przedmiotem jest obsługa prawna związana z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY której przedmiotem jest obsługa prawna związana z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”

  przeczytaj całość »

 2. 6 czerwca 2017 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  dotyczy budowy stacji transformatorowej na działce nr ewid. 109 w obrębie ewid. Jurandów, budowie kablowych linii średniego i niskiego napięcia, budowie linii dwunapięciowej na podbudowie linii niskiego napięcia, budowie napowietrznej linii niskiego (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 czerwca 2017 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej Sn, stacji transformatorowej napowietrznej, budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN w miejscowościach Budziszynek i Zawady

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej Sn, stacji transformatorowej napowietrznej, budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN w miejscowościach Budziszynek i Zawady

  przeczytaj całość »

 4. 31 maja 2017 13:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej, ulg, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej, ulg, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie