Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Aktualności

 1. 22 marca 2019 19:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publicznego

  Dotyczy: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 3/2 w obrębie Machcin I oraz działek nr ew. 1, 43, 46, 48, 49, 50, 87, 115, 141, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156 w obrębie Staniszewice, gm. Chynów.

  przeczytaj całość »

 2. 22 marca 2019 08:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2019 r. znak: WA.RUZ.421.5.A.2019.RB w przedmiocie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem wód (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 marca 2019 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 08.03.2019 r.

  o wydaniu decyzji z dnia 06.03.2019 r. znak: WA.RUZ.421.5.B.2019.RB w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablami technicznymi pod rowami (…)

  przeczytaj całość »

 4. 20 marca 2019 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.03.2019 r. znak WI-I.747.2.2.2019.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.03.2019 r. znak WI-I.747.2.2.2019.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  w celu realizacji inwestycji: Budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (…)

  przeczytaj całość »

 5. 19 marca 2019 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2019 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem rowu - prawego dopływu rzeki Czarnej oraz napowietrznymi liniami w związku z realizacją (…)

  przeczytaj całość »

 6. 15 marca 2019 11:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r.

  o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2019 r. w przedmiocie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie regulacji wód oraz wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie