Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Aktualności

 1. 17 lipca 2019 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 85/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 85/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  Dotyczy: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (LOT A, B, F) - Faza II” (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 lipca 2019 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publicznego

  Dotyczy: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 40, 41, 47, 49 w obrębie Marianów, gm. Chynów

  przeczytaj całość »

 3. 12 czerwca 2019 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Dotyczy: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, budowa i przebudowa sieci niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z przyłączami oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przeznaczonej do przebudowy na (…)

  przeczytaj całość »

 4. 31 maja 2019 08:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018roku

  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018roku

  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego jest obowiązany przedkłada (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie