Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 sierpnia 2013 15:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY CHYNÓW


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na konto Urzędu Gminy w Chynowie o numerze 26 9121 0009 0000 0808 2000 0060 w terminach do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień; do 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień. Przypominamy, że wysokość opłaty powinna być zgodna z deklaracją złożoną w Urzędzie Gminy. Obowiązują stawki opłat:

  • 7 zł od osoby za odpady segregowane
  • 10 zł od osoby za odpady nie segregowane

Blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wysyłane pocztą lub rozdawane przez sołtysa.   


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie