Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2018 09:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisje Rady

Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:

  1. Rewizyjną
  2. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  3. Oświaty i Porządku Publicznego
  4. Rolnictwa
  5. Zdrowia i Ochrony Środowiska
  6. Skarg, Wniosków i Petycji

Liczebność i skład osobowy komisji określa Rada Gminy.

Radny może być członkiem najwyżej czterech komisji stałych.

W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie