Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lutego 2019 20:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018 - 2023

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powoływana przez Radę w liczbie od 3 do 5 członków lub nie mniejszej niż liczba klubów. Komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię.
W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji.

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


1.Wojda Krzysztof - Przewodniczący Komisji
2.Grochal Łukasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.Bernaciak Piotr
4.Stasiak Norbert
5.Wichniewicz Jacek

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie