Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 11:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Chynów, dnia 06.02.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 6 lutego 2019r.


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r, poz.121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do oddania w użyczenie nieruchomości :


1.Lokal użytkowy:

składający się z poczekalni, gabinetu zabiegowego, gabinetu lekarskiego, pomieszczenia socjalnego, kantorka i wc o łącznej powierzchni wynoszącej 61,82 m2 usytuowanych na parterze budynku gminnego
i części wspólnej składającej się z klatek schodowych i holu usytuowanych na parterze budynku gminnego o łącznej powierzchni 12,6 m2 do wspólnego korzystania z Gminą Chynów. Budynek gminny w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do oddania w użyczenia położony jest w Drwalewie, przy ulicy Grójeckiej 12, i znajduje się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/10 o powierzchni 0,05 ha, położonej w obrębie 0066 Biowet-Drwalew, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00055997/9. Budynek stanowi własność Gminy Chynów natomiast działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1/10 stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w wieczyste użytkowanie Gminie Chynów.

Powyższy lokal będzie oddany w bezpłatne użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie, na okres trzech lat.


2.Lokal użytkowy:

składający się z poczekalni, korytarza, gabinetów zabiegowych, gabinetów lekarskich, pomieszczeń socjalnych, i wc o łącznej powierzchni wynoszącej 342,52 m2 usytuowanych na parterze budynku gminnego. Budynek gminny w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do oddania w użyczenia położony jest w Chynowie, przy ulicy Głównej 56, i znajduje się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 180/4 o powierzchni 0,2153 ha, położonej w obrębie 0008 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00072661/0. Budynek wraz działką stanowią własność Gminy Chynów. Powyższy lokal będzie oddany w bezpłatne użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie, na okres trzech lat.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chynów działka nr 180/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej natomiast działka oznaczona numerem 1/10 położona w obrębie Biowet-Drwalew przeznaczona jest w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Chynów tj. od dnia 06.02.2019r. do dnia 28.02.2019r. oraz na stronie internetowej pod adresem www.bip.chynow.pl

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami) wynosi 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie budynek „A” pok. Nr 7 lub tel. (48) 661-57-38

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie