Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 13:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Informacja dotycząca debaty nad Raportem o stanie gminy

Na sesji Rady Gminy Chynów, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r., o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie Wójt Gminy przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Chynów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Chynów, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Chynów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Gminy (budynek D wejście E) lub sekretariacie Urzędu ( budynek A pok. Nr 3) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy w Chynowie w Biurze Rady Gminy (budynek D wejście E) lub sekretariacie Urzędu (budynek A pok. Nr 3) oraz na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie