Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2019 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 43 w Chynowie informuje, że w dniach od 17 czerwca 2019r. do 24 czerwca 2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy w Chynowie, w budynku „A” pokój nr 5 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Osoby uprawnione mogą w wyżej wymienionym okresie sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie .

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Grójeckim odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r.

W gminie Chynów wybieranych będzie dwóch kandydatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej – do dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chynowie budynek „A” pokój nr 8 w godz. 7:00 – 15:00

Głosowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Okręgową nr 43 w dniu 28 lipca 2019 r . w godzinach 8:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy w Chynowie w małej sali konferencyjnej w budynku „B” (budynek parterowy).

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata znajdują się na stronie Mazowieckiej Izby Rolniczej : www.mir.pl oraz są dostępne w Urzędzie Gminy w Chynowie pok. Nr 8.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie