Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Aktualności

 1. 20 marca 2019 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.03.2019 r. znak WI-I.747.2.2.2019.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.03.2019 r. znak WI-I.747.2.2.2019.EA dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

  w celu realizacji inwestycji: Budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (…)

  przeczytaj całość »

 2. 19 marca 2019 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.03.2019 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem rowu - prawego dopływu rzeki Czarnej oraz napowietrznymi liniami w związku z realizacją (…)

  przeczytaj całość »

 3. 15 marca 2019 11:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r.

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r.

  o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2019 r. w przedmiocie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie regulacji wód oraz wykonanie przejścia kablami technicznymi pod dnem (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie