Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2004 09:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisje Rady

Rada Gminy powołuje następujące stałe komisje:
  1. 1. Rewizyjną

  2. 2. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

  3. 3. Oświaty i Porządku Publicznego

  4. 4. Rolnictwa

  5. 5. Zdrowia i Ochrony Środowiska

Liczebność i skład osobowy komisji określa Rada Gminy.
Radny może być członkiem najwyżej trzech komisji stałych.
W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie