Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2018 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu - Wola Chynowska

Chynów, dnia 11.06.2018r.

WÓJT GMINY

CHYNÓW

pow. grójecki, woj. mazowieckie

I N F O R M A C J A

o wyniku przetarguZgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) informuję, że w dniu 11 czerwca 2018r. o godz. 10.00w Urzędzie Gminy w Chynowie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 71 o powierzchni 2.19 ha, położonej w obrębie 0054 Wola Chynowska dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wynosi: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wynosi: 0

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosiła 195 574,00zł.

Niezabudowana nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów numerem 71 o obszarze 2,19 ha położonej w obrębie 0054 Wola Chynowska nie znalazła nabywcy i nie została sprzedana ponieważ oferenci nie przystąpili do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy

(-) Tadeusz Zakrzewski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie