Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 14:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu dz. 23 Marynin

Chynów, dnia 12.09.2019r.

WÓJT GMINY CHYNÓW

pow. grójecki, woj. mazowieckieI N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

Zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) informuję, że w dniu 12 września 2019r. o godz. 10.00w Urzędzie Gminy w Chynowie odbył się drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23 o powierzchni 0,4977 ha, położonej w obrębie 0036 Marynin dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093958/0.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wynosi: 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wynosi: 0

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosiła 23 000,00zł.

Niezabudowana nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów numerem 23 o obszarze 0,4977 ha położonej w obrębie 0036 Marynin nie znalazła nabywcy i nie została sprzedana ze względu na brak oferentów.Wójt Gminy

(-) Tadeusz Zakrzewski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie