Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 19 stycznia 2017 16:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, średniego napięcia, linii dwunapięciowej niskiego/średniego napięcia oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejscowościach Wola Kukalska i Pawłówka

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, średniego napięcia, linii dwunapięciowej niskiego/średniego napięcia oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejscowościach Wola Kukalska i Pawłówka

  przeczytaj całość »

 2. 16 stycznia 2017 14:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Widok (działka Nr 30) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 16 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Widok (działka Nr 30) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 16 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie