Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 21 września 2018 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  I N F O R M A C J A o wyniku przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Drwalew

  I N F O R M A C J A o wyniku przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Drwalew

  Zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) informuję, że w dniu 21 (…)

  przeczytaj całość »

 2. 20 września 2018 16:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Wykonanie remontu dróg gminnych

  Wykonanie remontu dróg gminnych

  zad I – Remont drogi nr 160372W Staniszewice – Wincentów w miejscowości Staniszewice na odcinku od km 0+343 do km 1+146 o długości 0,803 km; zad II –Remont drogi nr 160314W Grobice – Staniszewice - Pęcław w miejscowości Grabina, Staniszewice na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 19 września 2018 17:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dla na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Słonecznej 2 w Drwalewie

  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dla na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Słonecznej 2 w Drwalewie

  Chynów, dnia 19.09.2018r.

  Komisja Przetargowa
  ds. sprzedaży nieruchomości

  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 września 2018 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.2.2018

  Obwieszczenie z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: O.Ś.6220.2.2018

  dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr 33/10, 33/13 i 34/9 usytuowanych we wsi Wola Żyrowska, gmina Chynów wraz z podziałem istniejących (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie