Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 17 kwietnia 2015 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Ogłoszenie

    Porządek obrad IV sesji Rady Gminy

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm. ) oraz § 27 ust. 6 Statutu Gminy Chynów zwołuję IV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Chynów, która odbędzie (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Chynowie

Logowanie